Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13.12.2017 - Usnesení ze zasedání zastupitelstva - Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 13.12.2017

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.12.2017

Svěšeno:

18.01.2018

18. prosince 2017, 11.22

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva