Druhy pozemků - Obec v číslech - Obec Vojkovice

Obec v číslech

Druhy pozemků

2. března 2011, 13.08

 

Celková výměra pozemků (ha)          486.8488

Orná půda (ha)                             270.5633

Chmelnice (ha)                              0.0000

Vinice (ha)                                    0.0000

Zahrady (ha)                                 14.1384

Ovocné sady (ha)                            0.6154

Trvalé trávní porosty (ha)                39.1572

Zemědelská půda (ha)                    324.4743

Lesní půda (ha)                            100.5574

Vodní plochy (ha)                          13.2647

Zastavěné plochy (ha)                      8.3963

Ostatní plochy (ha)                        40.1561

Tématické zařazení:

 » Obec  » Obec v číslech