Zastupitelstvo obce - Obec Vojkovice

Zastupitelstvo obce

 Členové zastupitelstva obce Vojkovice

období 2018 - 2022

 

 

 

 

Petr Tesarčík ml. - starosta obce, tel: 736 618 332

e-mail:

 

 

Hana Kozelská - místostarostka obce

 

 

Hana Sobková

Petr Tesarčík st.

Jiljí Rucki

Eva Koloničná

Ivan Voznica

Marcel Stříž

Slavomír Velký

 

 

 

 

 

 

Kontrolní výbor: předseda: Tesarčík Petr st.

                          členové: Jiljí Rucki, Marcel Stříž

 

Finanční výbor: předseda: Sobková Hana

                         členové: Slavomír Velký, Ivan Voznica

 

Kulturní výbor: předseda: Koloničná Eva

                         členové: Radim Javůrek, Libuše Kubicová, Soňa Rucká,

                                       Petra Fárová