Římskokatolická farnost Dobratice se opět letos zapojí do Dnů Evropské kultury - Farnosti - Obec Vojkovice

Farnosti

Římskokatolická farnost Dobratice se opět letos zapojí do Dnů Evropské kultury

11. září 2014, 11.30 | Více informací zjistíte na stránkách: http://www.historickasidla.cz a http://www.farnostdobratice.wz.cz/farnost/

Památky, které jsou přístupné zdarma: 

  • retabulum hlavního oltáře sv. Filipa a Jakuba,
  • boční oltář P. Marie Růžencové,
  • boční oltář sv. Expedita,
  • obraz sv. Josefa,
  • obraz sv . Jana Nepomuckého


Památky budou přístupné:
13.9.2014 od 14:00 do 18:00 hodin
14.9.2014 od 8:00 do 10:30 hodin

Památky se nacházejí v interiéru kostela sv. Filipa a Jakuba. Památky Boční oltář P. Marie Růžencové a Boční oltář sv. Expedita jsou nově kompletně restaurované. Dne 13. 9. 2014 si mohou návštěvníci prohlídnout 5 kulturních památek i ostatní vybavení interiéru kostela, vše s průvodcem. Dne 14. 9. 2014 se v kostele koná od 9 do 10 hodin bohoslužba. Vždy si návštěvník může odnést informační leták o kostele a barevnou brožuru o kulturních památkách. Jste srdečně vítání.

P. Jan Wojnar, farář

Tématické zařazení:

 » Organizace a spolky  » Farnosti  

 » Ostatní  » Aktuality z obce