Pozvánka a program na "NOC KOSTELŮ" - Farnosti - Obec Vojkovice

Farnosti

Pozvánka a program na "NOC KOSTELŮ"

16. května 2013, 11.48 | Kdo byste rádi (třeba poprvé) vstoupili do budovy, kterou denně míjíte.
Kdo máte zájem poznat její architekturu, výzdobu, historii a zajímavosti.
Kdo se chcete blíže seznámit se společenstvím lidí, kteří se v něm scházejí.
Kdo se toužíte dozvědět, proč a čím je toto místo posvátné...
PŘIJĎTE V PÁTEK 24. KVĚTNA 2013 DO KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA V DOBRATICÍCH

PROGRAM:

16:00 17:45 Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru kostela. Výstava práce dětí, prezentace křesť. literatury pro děti, učebnic náboženství.
18:00 19:00 Májová pobožnost, mše svatá. V této době nebude prohlídka věže kostela.
19:00 20:00 Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru kostela. Výstava práce dětí, prezentace křesť. literatury pro děti, učebnic náboženství.
20:00 21:00 Poslech varhanní hudby, prohlídka kostela, prohlídka varhan s výkladem.
21:00 23:00 Volná prohlídka kostela s možnosti dotazů a rozhovorů.

23:00 23:20 Krátká adorace, požehnání Dobraticím a okolním obcím.


Výstava litur. a histor. předmětů. Žehnání automobilů a řidičů. Možnost zakoupení barevné publikace Z dějin farnosti Dobratice, autor David Pindur.

 

 

Tématické zařazení:

 » Organizace a spolky  » Farnosti  

 » Ostatní  » Aktuality z obce