Informace pro farníky o bohoslužbách od 12. května v kostele v Dobraticích - Farnosti - Obec Vojkovice

Farnosti

Informace pro farníky o bohoslužbách od 12. května v kostele v Dobraticích

4. května 2020, 08.36

 

Drazí občané, přátelé, chtěl bych nejdříve poděkovat za vzájemnou solidaritu, vstřícnost, pochopení a nemalé obětí, které mnozí přinášejí v těchto dnech. V současné době nouzového stavu pandemie Covid-19 jsem se věnoval osobní pastoraci, tj. individuálně těm, kteří přicházeli do celodenně otevřeného kostela.

 

Nyní podle vyjádření ČBK vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020.

 

Jak konkrétně budou bohoslužby v kostele v Dobraticích? 

Od 12. května budou bohoslužby takto: 

V pondělí a ve středu v 8 hodin. 

Ve čtvrtek a v pátek v 17.30 hodin. 

V sobotu v 8 hodin. 

V neděli v 9 hodin. 

Vždy půl hodiny před bohoslužbou bude možnost „velikonoční" zpovědi v zákristií.

 

Co se týče dobratické poutě svatého Filipa a Jakuba mladšího, apoštolů, ta bude letos přesunutá na neděli 21. června 2020.

Tradiční poutní odpoledne Na Šenku se ruší.

 

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb: V kostele budou zavedena následující opatření: - Rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), tj. v každé druhé lavici maximálně dva účastníci bohoslužby (nezáleží kde kdo „historicky" sedí, pro hladký průběh budou přicházející usedat od přední lavice směrem dozadu); -  Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce (dezinfekce bude umístěna v zádveří kostela) a dle svého uvážení mohou použít jednorázové rukavice; - Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie na ruku; - Při přijímání bude vytvořen jednostup (zde opět kladu důraz na dvoumetrový odstup mezi sebou); - Návrat do lavic od sv. přijímání bude kolem obvodových zdí pod křížovou cestou - Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; - Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán Informace spolků a sdružení a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;  - Obdobná pravidla platí pro svatby a křty; - Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí v uzavřeném prostoru; - Kostel mimo bohoslužby zůstává otevřený jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči - viz týdenní program;

 

Účast na bohoslužbě je povolen pouze osobám bez příznaků onemocnění (netrpím kašlem, nemám rýmu, horečku, apod.). Pevně věřím, že vše zvládneme a postupně se vrátíme k běžnému slavení bohoslužeb. K zajištění výše popsaných opatření před/po a v průběhu bohoslužby o sobotách večer a o nedělích až do 8. června prosím, o pomoc a spolupráci. Dobrovolníci se mohou telefonicky hlásit u p. Marka Puzoně na tel.: 605 587 879, příp. emailem:

P. Jan Wojnar, farář

 

 

Tématické zařazení:

 » Organizace a spolky  » Farnosti  

 » Ostatní  » Aktuality z obce