Blíží se střelecká soutěž - XV. ročník VELKÉ CENY VOJKOVIC - SBTS Vojkovice - Obec Vojkovice

SBTS Vojkovice

Blíží se střelecká soutěž - XV. ročník VELKÉ CENY VOJKOVIC

10. června 2014, 22.11 | Střelecká soutěž O putovní pohár Obecního úřadu Vojkovice ve střeleckém víceboji se bude konat v sobotu 14. června 2014 od 9 hodin na sportovní střelnici ve Vojkovicích.

Velká cena Vojkovic je organizována Svazem branně-technických sportů Vojkovic pod záštitou Obecního úřadu Vojkovice.

Střelecká soutěž je určena pro širokou veřejnost. Nestřílí příslušníci Policie ČR ani REGISTROVANÍ STŘELCCI. Střílí: tříčlenná družstva v libovolném složení, jednotlivci.  

Ředitel soutěže:  Hana Sobková, starostka obce Vojkovice 
Technický ředitel soutěže: Oldřich Valíček 
Správce střelnice:  Antonín Varadínek 
Hlavní rozhodčí:  Oldřich Valíček 
Rozhodčí II. Třídy:  Václav Sikora, Jaroslav Vízner, Antonín Varadínek, Jaroslav Hovjadský 
Rozhodčí III. Třídy:  Petra Vitulová, Jana Jungová, Jiří Kupka 
 
Soutěžní disciplíny: 
• 5 ran v leže, standardní malorážka 
Vzdálenost 50 m 
• 5 ran ve stoje, malorážní pistole 
Vzdálenost 25 m 
• 5 ran ve stoje, velkorážní pistole 
Vzdálenost 25 m 
 
Ceny:

V každé disciplíně ( a, b, c ) bude vyhodnocen nejlepší střelec, muž a žena 

V součtu 3 disciplín ( a+b+c ) budou vyhodnoceni nejlepší jednotlivci, muž a žena 

V součtu 3 disciplín ( a+b+c ) budou vyhodnocena tři nejlepší tříčlenná družstva 
 
Zdravotní zabezpečení: Karla Šulíková

Startovné: 60,‐ Kč/jednotlivec, 180,‐ Kč/družstvo 

Prezentace, zápis: v den soutěže od 9:00 do 10:00 hod na střelnici 

Informace: Oldřich Valíček, tel.: 737 335 120 

 

Střelnice je krytá, střílí se za každého počasí. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!! 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat provozní řád střelnice, bezpečnostní opatření a pokyny instruktorů a rozhodčích při střelbě na střelnici. Startují na vlastní riziko a mají zodpovědnost za jimi způsobenou škodu či újmu !!! 

 

Předseda SBTS Vojkovice,  

Hlavní rozhodčí, Oldřich Valíček, v.r.

Tématické zařazení:

 » Sport  » SBTS Vojkovice  

 » Ostatní  » Aktuality z obce