Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vojkovice - Úřední deska - Obec Vojkovice