Usnesení z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 12.11.2014 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Usnesení z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 12.11.2014

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.11.2014

Svěšeno:

18.12.2014

19. listopadu 2014, 13.10

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Obecní úřad  » Usnesení ze zasedání zastupitelstva