Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

03.03.2021

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

3. března 2021, 09.23 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se výzva týká a další informace naleznete v přílohách.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Ostatní  » Aktuality z obce