Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2020 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.11.2020

Vyvěšeno do:

25.11.2021

25. listopadu 2020, 11.22 | Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informuje, že
schválené Rozpočtové opatření č. 11/2020
- změna rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, Podpoložka Rok 2020 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska