Mimořádné opatření č. 18/2020 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Mimořádné opatření č. 18/2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2020

Svěšeno:

14.08.2020

6. srpna 2020, 11.28 | Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydává nové mimořádné opatření č. 18/2020 pro naši oblast platné od 7.8.2020.

Toto opatření ruší stávající opatření č. 16/2020 a dopřesňuje podmínky rušeného mimořádného opatření č. 16/2020 v těchto bodech:

 

1. upřesňuje se definice sociálních služeb,

 

2. v případě venkovních hromadných akcí a v případě vnitřních prostor se rovněž nově stanoví výjimka z nošení roušek pro sportovce v rámci organizovaného tréninku nebo zápasu, soutěže apod.,

 

3. pro umělá koupaliště se ruší limit 500 osob, nicméně zůstává zachován limit v podobě 10 m2 na osobu.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Ostatní  » Aktuality z obce