Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2019 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.04.2020

Vyvěšeno do:

30.04.2021

30. dubna 2020, 13.13 | Obec Vojkovice dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválený Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2019,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, podpoložka Rozpočet rok 2019 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska