Závěrečný účet Obce Vojkovice za rok 2010 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Závěrečný účet Obce Vojkovice za rok 2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.02.2011

Svěšeno:

22.05.2011

22. února 2011, 11.24

            ZÁVĚREČNÝ ÚČET

             OBCE VOJKOVICE

                    ROK 2010

 

 Příjmy:

 

Třída 1 – Daňové příjmy:            4.238.193,38

Třída 2 – Nedaňové příjmy:         1.263.314,89

Třída 3 – Kapitálové příjmy:         259.941,-                                           

Třída 4 – Přijaté dotace:                8.094.520,39

------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                         13.893.969,66

  

 

Výdaje:

 

Třída 5 – Běžné výdaje:                   4.483.716,04

Třída 6 – Kapitálové výdaje:               833.880,-

---------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                              5.317.596,04                            

 

 

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2010

vykazuje aktivní výsledek –

převahu příjmů nad výdaji,

tj.  zisk v celkové výši  8.576.373,62  Kč.

 

Hospodaření v roce 2010: zisk                      8.576.373,62 

Krátkodobý úvěr od ČS a.s. F-M               -  2.000.000,-

Převod zůstatku stavu BÚ k 31.12.2009:  + 1.880.826,06

______________________________________________________

 

Zůstatek na BÚ k 31.12.2010:                      8.457.199,68  

 

 

 

zpracovala: Sušovská Monika

                                                                     

Hana S o b k o v á       

starostka obce

 

                     

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Obec  » Rozpočet obce