Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Vojkovice na léta 2021 až 2025 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Vojkovice na léta 2021 až 2025

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

13.12.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

12. prosince 2019, 10.23 | Obec Vojkovice dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Vojkovice na léta 2021 až 2025,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, podpoložka Střednědobý výhled rozpočtu, a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska