Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice (za uplynulé období 2013-2019) obsahující pokyny pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Vojkovice, v rozsahu zadání změny - Úřední deska - Obec Vojkovice