Krajský úřad - Moravskoslezský kraj: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj: Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.09.2019

Svěšeno:

09.10.2019

23. září 2019, 12.45

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska