Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2019 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

15.07.2019

Vyvěšeno do:

14.07.2020

24. června 2019, 12.13 | Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 4/2019
- změna rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, Podpoložka Rok 2019 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska