Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2018 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.05.2019

Svěšeno:

09.05.2020

10. května 2019, 12.15 | Obec Vojkovice dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválený Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2018,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, podpoložka Rozpočet rok 2018 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska