Záměr prodeje části pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Vojkovice v majetku obce Vojkovice - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Vojkovice v majetku obce Vojkovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.03.2019

Svěšeno:

07.05.2019

15. března 2019, 11.10

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska