Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vojkovice na rok 2019 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vojkovice na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.01.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

10. ledna 2019, 13.04 | Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
Schválený rozpočet obce Vojkovice na rok 2019,
je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, podpoložka Rozpočet rok 2019, a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska