Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.12.2018

Vyvěšeno do:

17.12.2019

17. prosince 2018, 14.22 | Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválená Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019,
jsou zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, Podpoložka Rok 2019 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jejich listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska