Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí - Usnesení o opravě zřejmých nesprávností úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Veřejná vyhláška zveřejňuje na vědomí - Usnesení o opravě zřejmých nesprávností úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2018

Svěšeno:

18.01.2019

20. prosince 2018, 08.43

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska