DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Rozpočtové provizorium na rok 2019 - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

DSO Sdružení obcí povodí Morávky - Rozpočtové provizorium na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.12.2018

Vyvěšeno do:

17.12.2019

17. prosince 2018, 08.56 | V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme :

Sdružení obcí povodí Morávky – Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zveřejnění v elektronické podobě: http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/
Nahlížení do listinné podoby: v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230,
739 51 Dobrá

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Mikroregiony  » DSO Sdružení obcí povodí Morávky  

 » Úřední deska