Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2018 - změna rozpočtu - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2018 - změna rozpočtu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

12.10.2018

Vyvěšeno do:

12.10.2019

12. října 2018, 11.36 | Obec Vojkovice dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informujeme, že
schválené Rozpočtové opatření č. 6/2018
- změna rozpočtu obce Vojkovice,
je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obec, položka Rozpočet obce, Podpoložka Rok 2018 a na Obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Tématické zařazení:

 » Úřední deska