Záměr prodeje části pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Vojkovice v majetku obce Vojkovice - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Vojkovice v majetku obce Vojkovice

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.10.2018

Vyvěšeno do:

12.11.2018

2. října 2018, 14.04

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska