Záměr prodeje části pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Vojkovice v majetku obce Vojkovice - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 705/1 k.ú. Vojkovice v majetku obce Vojkovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.10.2018

Svěšeno:

12.11.2018

2. října 2018, 14.04

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska