Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.07.2018

Svěšeno:

15.08.2018

16. července 2018, 08.31 | Návrh Opatření obecné povahy (dále jen OOP) je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronické úřední desce Ministerstva obrany http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/1-povinne-informace/1-uredni-deska/uredni-deska-ministerstva-obrany-45049/ (oznámení veřejnou vyhláškou) a k nahlédnutí na úřadu (Ministerstvo obrany Sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc).

K návrhu OOP může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, uplatnit u úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska