Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.07.2017

Svěšeno:

09.08.2017

24. července 2017, 13.31 | č.j. OÚVOjk-251/2017

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska