Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.09.2017

Svěšeno:

15.10.2017

15. září 2017, 07.44 | Ministerstvo zemědělství nařizuje v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a nařizuje zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. Další informace - viz veřejná vyhláška v příloze.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska