Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2016 - schválený - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2016 - schválený

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.04.2017

Svěšeno:

20.04.2018

20. dubna 2017, 13.26 | Obec Vojkovice dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, informuje o zveřejnění :
schváleného Závěrečného účtu obce Vojkovice za rok 2016
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Zveřejnění v elektronické podobě: na internetových stránkách obce Vojkovice www.vojkovice.eu, v sekci Obecní úřad, položka Rozpočet obce.

Na obecním úřadě Vojkovice, Vojkovice č.p. 88, v kanceláři účetní obce Vojkovice, lze nahlédnout do jeho listinné podoby.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Úřední deska