Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.01.2017

Svěšeno:

28.02.2017

25. ledna 2017, 11.17

Přílohy: