Veřejná zakázka - Modernizace víceúčelového hřiště ve Vojkovicích - Úřední deska - Obec Vojkovice

Úřední deska

Veřejná zakázka - Modernizace víceúčelového hřiště ve Vojkovicích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.05.2016

Svěšeno:

02.06.2016

17. května 2016, 10.44

Přílohy:

 A - Výzva k podání nabídky (1 186,20 kB)

 B - Zadávací dokumentace (1 612,12 kB)

 Příloha č. 1 Krycí list nabídky (36,50 kB)

 Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - návrh (88,50 kB)

 Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 00 Příprava území, zemní práce (57,50 kB)

 Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 01 Víceúčelová hrací plocha (64,00 kB)

 Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 02 Vnitroareálové oplocení (75,00 kB)

 Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Souhrnné sestavení (23,00 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - C1 situace širších vztahů (218,00 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - C2 celková situace (71,27 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - D1 současný stav (23,99 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - D2 půdorys (34,46 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - D3 základy (34,89 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - D4 drenážní sstém (52,60 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - D5 vzorový řez (29,51 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - D6 oplocení (106,46 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Výkresová část - seznam dokumentace (28,35 kB)

 Vyjádření správců sítí - SmVak - situace (75,83 kB)

 Vyjádření správců sítí - SmVaK - sdělení (563,12 kB)

 Vyjádření správců sítí - RWE - vyjádření+situace (667,68 kB)

 Vyjádření správců sítí - ČZ ICT - situace (419,08 kB)

 Vyjádření správců sítí - ČEZ ICT - Sdělení (33,86 kB)

 Vyjádření správců sítí - ČEZ - situace (419,08 kB)

 Vyjádření správců sítí - ČEZ - Sdělení (33,86 kB)

 Vyjádření správců sítí - CETIN - situační výkres (328,29 kB)

 Vyjádření správců sítí - CETIN - vyjádření (249,68 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Zprávy - B. souhrnná technická zpráva (131,35 kB)

 Příloha č. 4 - Projektová dokumentace: Zprávy - A. průvodní zpráva (107,38 kB)

 Vyjádření správců sítí - SmVaK - GIS voda (9,00 kB)

Tématické zařazení:

 » Obecní úřad  » Úřední deska  

 » Ostatní  » Aktuality z obce