Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2017 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2017 o místní poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.12.2017

Svěšeno:

15.01.2018

14. prosince 2017, 12.59

Přílohy: