Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vojkovice - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vojkovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2015

Svěšeno:

04.05.2015

16. dubna 2015, 10.28

Přílohy: