Směrnice o schvalování účetních závěrek obce - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Směrnice o schvalování účetních závěrek obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.06.2014

Svěšeno:

03.07.2014

3. června 2014, 16.02

Přílohy: