Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místních poplatcích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2011

Svěšeno:

14.01.2012

15. prosince 2011, 11.20

 

Přílohy: