Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 obce Vojkovice o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice