Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2020, o nočním klidu - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2020, o nočním klidu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

18.06.2020

Vyvěšeno do:

20.07.2020

18. června 2020, 09.15

Přílohy: