Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.12.2019

Svěšeno:

13.01.2020

12. prosince 2019, 06.54

Přílohy: