Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.05.2019

Svěšeno:

12.06.2019

13. května 2019, 16.28

Přílohy: