Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice