Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 3/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2016

Svěšeno:

02.01.2017

16. prosince 2016, 10.24

Přílohy: