Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2016, o nočním klidu - Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády - Obec Vojkovice

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, řády

Obecně závazná vyhláška obce Vojkovice č. 1/2016, o nočním klidu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2016

Svěšeno:

09.12.2016

9. listopadu 2016, 11.16 | Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Přílohy: