150. výročí posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba ml. - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

150. výročí posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba ml.

12. září 2015, 08.59 | Římskokatolická farnost Dobratice zve na oslavy 150. výročí posvěcení kostela sv. Filipa a Jakuba ml.

PROGRAM:

 

8.10. DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ 17.00

 

9.10. OD 17.00:

• Hudební vystoupení dětí pod vedením p.MiriamDýrovádipl. um.

• Přednáška PhDr. Davida Pindura, Ph.D. věnovaná počátkům kostela sv. Filipa a Jakuba a farnosti Dobratice

• Vystoupení pěveckého souboru dětí ZŠ Dobratice pod vedením ředitelky školy Mgr. Karly Peterkové

 

11.10. MŠE SVATÁ 9.00 a 11.00

• Hlavní celebrující generální vikář Mons. M.David

• Vždy po mší sv. přátelské agapé a radost pro dětí

 

Děkujeme P. Filipu Habernaloviza postavení tohoto Božího chrámu.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce  

 » Organizace a spolky  » Farnosti