Informace pro držitele rybářských lístků vydaných na přelomu let 2004/2005 - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Informace pro držitele rybářských lístků vydaných na přelomu let 2004/2005

20. října 2014, 08.54 | Vyzýváme držitelé rybářských lístků vydaných Magistrátem města Frýdku-Místku (dříve Městským úřadem Frýdek-Místek) v roce 2004 a 2005, aby v případě zájmu o vydání nového rybářského lístku podali žádost co nejdříve.

Vzhledem k vysokému počtu držitelů rybářských lístků vydaných před deseti lety a předpokladu vysokého zájmů o vydání nového rybářského lístku (nejen končících rybářských lístků s desetiletou platností) lze očekávat dlouhé čekací doby na vyřízení žádosti. K vydání rybářského lístku je zapotřebí:
- mít trvalé bydliště v ORP Frýdek-Místek,
- prokázat se platným občanským průkazem, 
- předložit některý z dokladů o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).

 

Lhůty pro vyřízení: Rybářský lístek se vydává zpravidla na počkání, zákonná lhůta pro jeho vydání je 30 dnů od přijeti žádosti o vydání rybářského lístku.

 

Poplatky:

- osoby starší 15 let 100 Kč (roční), 200 Kč (tříletý), 500 Kč (desetiletý),

- osobám do 15 let se správní poplatek snižuje o 50 %,

- studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje o 50 %. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce.

 

Úřední hodiny: Rybářské lístky se vydávají pouze v úředních dnech, a to: po, st 8:00 – 17:00 hod., čt 13:00 – 15:00 hod.


Kontakt: Veronika Lysová, tel. 558 609 483, e-mail: , Magistrát města Frýdku-Místku, kancelář č. 421, ul. Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek.

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce