Setkání s MAS Pobeskydí - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Setkání s MAS Pobeskydí

4. srpna 2014, 14.27 | Místní akční skupiny (MAS) naleznete ve všech venkovských oblastech České republiky (i v celé Evropské unii). MAS sdružují místní veřejné, neveřejné (neziskové a podnikatelské) organizace i jednotlivce. Jsou to organizace, které napomáhají rozvoji venkova nejen prostřednictvím finanční podpory z EU.

Na území regionu Pobeskydí působí již od roku 2004 MAS Pobeskydí, jedna z nejstarších MAS v ČR. Její úloha, cíle i činnost se postupně vyvíjí, poslání však zůstává – podpora rozvoje Pobeskydí na principech partnerství, spolupráce a využívání vnitřních potenciálů území. Smyslem je najít společné cíle regionu, spojovat občany a organizace a podporovat jejich společné projekty, které tyto stanovené cíle naplňují. Za deset let své existence přinesla MAS Pobeskydí do Pobeskydí přes 100 mil. Kč a podpořila cca 140 projektů, které přispěly k naplňování cílů Strategie rozvoje Pobeskydí zpracované v roce 2007.

 

V letošním roce dokončujeme strategii novou, pro období let 2014–2020. Do její přípravy byla zapojena veřejnost vyplněním ankety či dotazníku. Zástupci veřejnosti se účastnili pracovních skupin, identifikovali základní potřeby, priority a cíle strategie a hledali cesty k jejímu naplnění. V současné době připravujeme veřejná setkání, na kterých chceme místním aktérům i široké veřejnosti představit a společně prodiskutovat navržené priority a cíle. Je pro nás důležité, aby tato strategie byla i vaší strategií. Pokud vám další rozvoj Pobeskydí není lhostejný, přijměte srdečné pozvání na „Setkání s MAS Pobeskydí“, které se uskuteční 4. září od 15 hod. v Soběšovicích v sále obecního úřadu (Nová Husarůvka). Bude na vás čekat zajímavý program a občerstvení. Další informace budou zveřejněny na stránkách www.pobeskydi.cz.

 

Srdečně zveme

na „Setkání s MAS Pobeskydí“

4. září 2014 od 15 hod.

Soběšovice - Nová Husarůvka

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce