Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikací do kategorie místních komunikací II., III. a IV. třídy - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zařazení vybraných pozemních komunikací do kategorie místních komunikací II., III. a IV. třídy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.08.2013

Svěšeno:

25.09.2013

23. srpna 2013, 13.08 | Obecní úřad Vojkovice jako silničně správní úřad tímto řízením doplňuje pasport místních komunikací o pozemní komunikace uvedené v příloze veřejné vyhlášky. Jedná se o 23 komunikací, 13 chodníků a 9 mostů. Jako příloha je dále zveřejněn mapový přehled všech komunikací, tzn,., že v mapovém přehledu jsou zakresleny jak komunikace, které již jsou v pasportu komunikací i tak komunikace, které jsou pro zařazení do pasportu komunikací navrženy tímto řízením.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Ostatní  » Aktuality z obce