Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.07.2013

Svěšeno:

19.08.2013

18. července 2013, 10.35 | Obecní úřad Vojkovice jako silničně správní úřad tímto řízením doplňuje pasport místních komunikací o pozemní komunikace uvedené v příloze veřejné vyhlášky. Jedná se o 23 komunikací, 13 chodníků a 9 mostů. Jako příloha je dále zveřejněn mapový přehled všech komunikací, tzn,., že v mapovém přehledu jsou zakresleny jak komunikace, které již jsou v pasportu komunikací i tak komunikace, které jsou pro zařazení do pasportu komunikací navrženy tímto řízením.

Přílohy:

Tématické zařazení:

 » Úřední deska  

 » Ostatní  » Aktuality z obce