80leté výročí vzniku hasiči zakončili ostrým zásahem u požáru - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

80leté výročí vzniku hasiči zakončili ostrým zásahem u požáru

Snímek ze zásahu našich hasičů

4. března 2011, 09.50 | Plán mojí první schůzky s vedením našeho Sboru dobrovolných hasičů Vojkovice vyšel přesně na den, kdy po dlouhých 25 letech opět ve Vojkovicích vypukl velký požár lidského obydlí a naši hasiči museli zasahovat (píšeme v posledním loňském vydání zpravodaje).

Poslední velký zásah byl totiž zaznamenán v roce 1985, kdy elektroinstalace způsobila požár hospodářské budovy a části obytných prostor pana Miroslava Tvrdého. V současné době čítá počet členů 38 lidí, z toho je 10 žen. Oproti minulosti nemá Sbor žádný dorost a žáky. „Všichni mladí nyní hrají fotbal, na nás nikdo nezbyl“, směje současný předseda Bedřich Voznica. Velitelem hasičů je od letošního roku Karel Střiž, funkci pokladníka zastává Jaroslav Struhal, místopředsedou Sboru je Oldřich Valíček.

V roce 2010 oslavil SDH ve Vojkovicích 80. let výročí založení. „Dostali jsme asi ten nejlepší možný dárek. Díky obci jsme získali prostory, které nám nyní dobře slouží,“ říká předseda a jak dodává, dobrá věc se podařila i díky stovkám brigádnických hodin členů SDH. Zbrojnice byla postavena v roce 1949 a poslední velká rekonstrukce proběhla v 70. letech minulého století. „Chtěl bych nejen vedení obce, ale všem, kteří se letos aktivně účastnili rekonstrukčních prací a přiložili ruku k dílu, poděkovat,“ říká předseda, který Sbor vede již 30. let. Zbrojnice se díky tomu rozšířila o další prostory, především šatny. Bylo potřeba udělat novou podlahu ve schůzovací místnosti, dále vyměnit zárubně, koupit a usadit nové dveře, doplnit tři nové radiátory, opraveny jsou i schody a rekonstruovaná je i montážní jáma na opravu techniky. Obecní úřad poskytl hasičům židle a stoly.

V roce 2010 se „zbrojní“ park našich hasičů rozrostl o motorovou pilu s příslušenstvím. Dva z hasičů absolvovali specializovaný kurz. „Spolupráce vedení obce a SDH je příkladná, vycházejí nám plně vstříc. Ještě bychom potřebovali dva zaškolené lidi na pilu, poptávka po práci s pilou je velká, ať již v případě pádů stromů na silnici nebo obydlí. Vždyť ještě nedávno naše obec musela požádat o pomoc sousední Dobratice,“ říká B. Voznica.

Vrásky našim hasičům tak nyní dělá snad jen stav zásahového vozidla. Archivní kousek – Tatra 805, vyrobená v roce 1954 (ve vlastnictví SDH od roku 1961), slouží relativně dobře, nicméně naráží na stávající legislativu. „Korba je totiž oplachtovaná. K požáru převážet hasiče můžeme, ale na cestě zpět, od požáru to již není podle stávajících předpisů možné. Ze stejného důvodu se nemůžeme účastnit soutěží a cvičení. Řešením je jen nákup nového vozidla, které by splňovalo stávající legislativní požadavky,“ dodává předseda.

 

Střípky odhasičské stříkačky

 

  • SDH Vojkovice byl založen 18. května 1930 jako jeden poslední v regionu. Ke zřízení Sboru přispělo zřejmě i několik velkých požárů. V roce 1913 vypukl asi největší požár v naší obci, když hořely hospodářské budovy ve statku Žida Glesingera. Až do příjezdu hasičů z Dobré a německé Feurwerke z Frýdku (koňmo) zachránili místní občané alespoň několik kusů dobytka. Po založení Sboru volal v roce 1927 i požár dřevěného, papírem krytého, obytného stavení na Glochovicích (vlevo od cesty vedoucí k Dobraticím – poslední vzpomínka po mladém Gochu, který svůj majetek propil u lihovarníka Glesingera). Požár vypukl neopatrným zapalováním dýmky v kůlně s hoblinami. V roce 1926 pohltil požár stavení Štěpáncovo. Tehdy se vyznamenal syn zakladatele Sboru Rafaela Firleho – mladý Roman. Vnikl do světnice plné dýmu a zachránil z ní dvě malé děti.
  • Zásah dobrovolných hasičů při požáru stodoly bývalého JZD (u pana Budínského) a záchrana nedaleké obytné dřevěnice v roce 1986 tak uchvátila majitele tohoto obydlí, že brzy po události sám vstoupil do řad SDH. Vděk za záchranu rodinného domu byl tedy dokonán. Požár stodoly tehdy způsobil 5letý chlapec, který si hrál se sirkami.
  • SDH Vojkovice je v systému integrované ochrany zařazen do kategorie JPO5 a výjezd by měl být realizován do 10 minut po ohlášení. V současné době se již k výjezdu hasiči nesvolávají sirénou, ale prostřednictvím mobilních telefonů – formou SMS zprávy. Je to rychlejší a efektivnější.
  • Zásahy hasičů se dělí na ty zdařilé, a pak ty méně zdařilé, kterých je samozřejmě minimum. Jedním z nich byl výjezd našich dobrovolníků k požáru do jedné z regionálních obcí. Vše proběhlo v pořádku, naši byli na místě skoro první, ale ke vší smůle nechali ve zbrojnici ve Vojkovicích čerpadlo, které zůstalo na zemi za vozidlem.

Momentka z tradičního "krmáše"

Příprava na výjezd na námětové cvičení

Turnaj v nohejbale, vpravo člen našeho SDH David Klimánek

Snímek ze zásahu našich hasičů

Momentka z tradičního "krmáše"

Tématické zařazení:

 » Organizace a spolky  » SDH Vojkovice  

 » Ostatní  » Aktuality z obce