Průmyslová zóna se rozroste o další dva subjekty - Aktuality z obce - Obec Vojkovice

Aktuality z obce

Průmyslová zóna se rozroste o další dva subjekty

12. června 2012, 15.40 | Dvě nové firmy začnou působit v průmyslovém areálu ve Vojkovicích. Na Obecní úřad byly doručeny žádosti firem Lesnictví Nikola Pospíšilová a Patrem Pipe Technologies, s.r.o. Dlouhodobé pronájmy s těmito firmami schválilo zastupitelstvo obce na svém 11. řádném zasedání.

Firma Lesnictví Nikola Pospíšilová žádala o pronájem pozemku č. 202/11 k.ú. Vojkovice o celkové výměře 881 m2 za účelem výroby a zpracování palivového dříví. Nájemné bude činit 30,- Kč/m2/rok. Navíc budou moci občané obce Vojkovice nakupovat palivové dříví pro své potřeby se slevou. Dohoda má účinnost od 1. května letošního roku. Smlouva se stanovila na dobu neurčitou a každoročně bude nájemné navýšeno o inflační koeficient.

Společnost Patrem Pipe Technologies žádala o pronájem pozemků č. 202/2, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/26 a 202/27 k.ú. Vojkovice o celkové výměře 4 125 m2 za účelem skladování materiálu. Firma se sídlem v Třanovicích je mimo jiné výrobcem pryžových dlažeb a litých povrchů pro sportoviště nebo i na zahrady rodinných domů. Pro výrobu pryžových desek se používají i staré automobilové pneumatiky.

V souvislostí s tím kolovala obcí petice proti výrobě a skladování pneumatik na území obce. „Ve Vojkovicích bude umístěn pouze sklad materiálů a výrobků, nikoliv výroba. Informace, které se peticí šířily jsou mylné. Výrobu hodlá firma rozšířit a uvažuje o využití zdevastovaného areálu kravína v Dobraticích. Výroba, proti které část občanů z naší i v sousední obci protestuje, je plně ekologická a podléhá nejpřísnějším předpisům v Evropské unii. Firma uvažuje o zaměstnání více než desítky lidí. Spíše to vypadá na konkurenční boj a osobní zášť, než snahu o životní prostředí,“ říká starostka Vojkovic Hana Sobková a dodává: „Smlouvu o nájmu můžeme kdykoliv vypovědět, pokud by například firma nedodržela bezpečností zásady skladování pneumatik. Počítám s pravidelnými návštěvami areálu.“

Výše nájmu činí 30 korun na metr a do rozpočtu obce tak ročně (spolu s nájmem firmy na palivové dříví) připluje cca 150 tisíc korun. Obec Vojkovice bude mít umožněno bezplatnou likvidaci ojetých pneumatik, takže za pravidelné svozy ojetých pneumatik nebude platit.

Tématické zařazení:

 » Ostatní  » Aktuality z obce